Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – cześć 4 – Podsumownie

1.    Podsumowanie Wdrożenia ISO 27001 w administracji publicznej są cały czas nowością, choć nawet eksperci z branżowych portali zauważają rosnącą dynamikę uzyskiwania certyfikatów przez kolejne instytucje publiczne [1]. Proces nowy – niewiele instytucji posiada certyfikat za czym idzie również mała konkurencja na rynku wdrażania – co niesie za sobą większe koszty, oraz nieduży doświadczenie osób […]

Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji – cześć 3

1.    Studium przypadku – analiza wdrożeń w instytucjach Dział ten zawiera zanalizowane dane z instytucji administracji publicznej, które zostały pozyskane w trakcie tworzenia pracy.     1.1.         Metodyka zdobywania informacji o organizacji Wszelkie informacje pozyskiwane od instytucji pozyskiwane były na mocy przepisów obowiązującego prawa o informacji publicznej[1]. Zakres pozyskiwanych informacji przedstawiony jest w Załączniku nr […]

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – część 2

1.    ISO/IEC 27001 – Zarządzanie wdrożeniem i kosztami w jednostkach administracji publicznej 1.1.           Omówienie normy, interpretacja wymagań Niniejsza praca powstaje w oparciu o Polskie tłumaczenie Normy Międzynarodowej ISO/IEC 27001 – PN-ISO/IEC 27001:2007 opracowane przez Polską Komisję Normalizacyjną, nie zawiera ona zmian merytorycznych względem oryginału. Norma ta zaprojektowana została przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i Międzynarodową […]

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – część 1

1.    Informacja, Bezpieczeństwo Informacji 1.1.         Informacja Nie istnieje jedna spójna  definicja informacji – w dzisiejszym świecie wiadome jest za to, że informacja jest jednym z najważniejszych zasobów. Właśnie tematowi informacji i jej bezpieczeństwa jako ważnego aktywu poświęcona będzie ta praca. Według różnych źródeł definicyjne znaczenie informacji to m.in.: – z łacińskiego informatio – wizerunek, pojęcie, […]

Jak zablokować wyświetlanie Title Bar – Android

  Najprostszym sposobem, który oferuje znacznie większe i pewniejsze pokrycie najczęstszych sytuacji w opozycji do zmiany plików XML jest poniższy kod. Po inicjalizacji obiektu klasy ActionBar ustawiamy jego właściwości korzystając z poniższych metod // Set up the action bar. final ActionBar actionBar = getActionBar(); actionBar.setDisplayShowHomeEnabled(false); actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(false); actionBar.setDisplayUseLogoEnabled(false); actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_TABS); Dzięki czemu otrzymujemy widok aplikacji/activity bez zbędnego […]

Sposoby na poprawę wydajności systemu Windows 7, 8, 8.1 – moje sposoby

Wszelkie operacje opisane w niniejszym artykule trzeba wykonywać z należytą starannością. Pomimo tego, że u mnie one działają, u Ciebie mogą nie spowodować zamierzonego skutku. Autor nie odpowiada za jakiekolwiek problemy spowodowane przez korzystanie z rad zamieszczonych w artykule. WSZELKIE ZMIANY WYKONUJESZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.   Poprawa szybkości włączania się systemu: Skorzystamy z wbudowanego w system […]

10 największych korporacji produkujących artykuły żywnościowe

    Marki, które widnieją na powyższej grafice stanowią niemałą część produktów, które używamy w codzinnym życiu. Czasem warto zastanowić się również nad zakupami u rodzimych producentów, nie zawsze gorszych, ba często znacznie lepszych od reklamowanych w telewizji produktów, ponieważ oczywistym jest, że dla korporacji najważniejszy jest zysk – posiadając dobrą markę można przy takiej samej […]

O czym właściwie mówią sondaże i czy można im ufać ?

Myślę, że pytanie to  – bardzo na czasie – skłania wielu do zastanowienia się nie tylko nad wynikami tychże, ale również nad ich oddziaływaniem na wyborców. W sensie oddziaływania moim zdaniem wyniki niektórych badań, szczególnie tych o dużym rozstrzale, wskazujące na duże różnice pomiędzy poszczególnymi partiami zdecydowanie mocniej wpływają na kształtowanie się opinii publicznej, czego konsekwencją […]

Gradle – Unable to start the daemon process. Android Studio 0.4.4

Unable to start the daemon process. This problem might be caused by incorrect configuration of the daemon. For example, an unrecognized jvm option is used. Please refer to the user guide chapter on the daemon at http://gradle.org/docs/1.8/userguide/gradle_daemon.html Please read below process output to find out more: JEśli dostaniesz ten błąd przy próbie kompilacji aplikacji na […]

Lista polskich marek

Zachęcam do obejrzenia listy marek, które są własnością polską – zatem również zyski trafiają do naszego kraju – mogą być ponownie reinwestowane / konsumowane w naszej gospodarce, co oczywiście pozytywnie na nią wpływa. Wiele nawet dużych polskich firm zostało przejętych przez zagraniczne koncerny, a które zyski  przeznaczają na własne cele (nie ma się temu specjalnie […]

Słynne zdjęcie – wypadek pociągu w Paryżu

  To historyczne zdjęcie zostało zarejestrowane w 1895 roku w Paryżu – zaraz po katastrofie kolejowej – opóźniony pociąg wjechał na peron z za dużą prędkością, a hamulce zespolone zawiodły. Hamulce samej tylko lokomotywy nie były w stanie wychamować całego składu w związku z czym pociąg przejechał cały peron, następnie lokomotywa przebiła się przez ściany […]

Czym jest Forward Deal

Logiczne wytłumaczenie. Kontakt typu forward – z angielskiego naprzód to nic innego, niż ustalenie, że w konkretnym czasie kupimy (kupujący) lub sprzedamy (sprzedający) pewna ilość (np. Waluty) za określoną dzisiaj cenę. Przykład: Strony – Sprzedający i kupujący ustalają 15.01.2014 że w dniu 31.03.2014 Sprzedający sprzeda kupującemu 10000 dolarów PI cenie 3.20 zł za sztukę. Kiedy […]

Jak odzyskać usunięte pliki i foldery Dropbox

Otóż jest to całkiem proste, z tym warunkiem, że trzeba to zrobić dość sprawnie (najlepiej tego samego dnia)   Niestety mechanizm na stronie Dropboxa nie działa zawsze tak dobrze jakby to miało być i kliknięcie prawym przyciskiem myszy na usunięty folder nie daje rezultatu. Nie da się tak również przywrócić plików usuniętych więcej niż 30 […]

Motywacja do podjęcia procesu wdrażania ISO 27001

Analizowane jednostki cechują się zróżnicowanym motywowaniem kwestii podjęcia się wdrożenia ISO 27001. Główny cel – zapewnienie systemowego bezpieczeństwa informacji jest wspólny, jednak cele poboczne w posiadanych źródłach są przedstawiane w różnej kombinacji i z różnym natężeniem, z czego wynika, że organizacje wdrażające ISO 27001 nie są – pomimo wspólnego charakteru jednorodne, a cele stawiane na […]

Metodyka zdobywania informacji o organizacji

Metodyka zdobywania informacji o organizacji     Wszelkie informacje pozyskiwane od instytucji pozyskiwane były na mocy przepisów obowiązującego prawa o informacji publicznej. Zakres pozyskiwanych informacji przedstawiony jest w Załączniku nr 1 do niniejszej pracy – wniosku o udzielenie dostępu do informacji publicznej.     W większości analizowanych instytucji informacje na temat SZBI oraz wątków powiązanych z wdrażaniem nie są […]

PRISM

Prism

  No to jak z tym PRISM’em ? Facebook i Google zaprzeczają temu, że kiedykolwiek nawet słyszeli o PRISM… czy to prawda, czy to załącznik do porozumienia, który przeznaczony jest do przedstawienia mediom ?

Wdrażanie ISO 27001

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Podstawą do certyfikacji jest ustanowienie i zarządzanie zgodnie z kryteriami normy SZBI. Wiodącym dokumentem wewnętrznym jest Polityka Bezpieczeństwa – dokument kreowany przez organizację w toku wdrożenia.   Ustanowienie -> Wdrożenie -> Eksploatacja -> Monitorowanie -> Przeglądanie -> Utrzymywanie -> Stałe doskonalenie – cykl ten wynika z zastosowania podejścia PDCA     […]

Zakres normy ISO 27001

Zakres normy Zakres ISO 27001 stanowi, że norma może być stosowana we wszystkich rodzajach organizacji, niezależnie od ich typu (np. przedsiębiorstwa, agencje rządowe, organizacje charytatywne) zaprojektowana ona została do ustanowienia SZBI jako narzędzia traktowanego w pojęciu ogółu ryzyk biznesowych organizacji, w sposób który zapewnia adekwatne zabezpieczenie aktywów informacyjnych organizacji. Norma nawiązując do “biznesu” traktuje ten […]

ISO/IEC 27001 – Zarządzanie wdrożeniem i kosztami w jednostkach administracji publicznej

ISO/IEC 27001 – Zarządzanie wdrożeniem i kosztami w jednostkach administracji publicznej 1.1.           Omówienie normy, interpretacja wymagań Niniejszy artykuł powstaje w oparciu o Polskie tłumaczenie Normy Międzynarodowej ISO/IEC 27001 – PN-ISO/IEC 27001:2007 opracowane przez Polską Komisję Normalizacyjną, nie zawiera ona zmian merytorycznych względem oryginału. Norma ta zaprojektowana została przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i Międzynarodową Komisję […]

Linux / Unix – zmienne środowiskowe krótki tutorial

  $PATHgłówna zmienna środowiskowa – po wpisaniu komendy – np. ping system najpierw przeszukuje folder w którym się znajdujemy (można go rozpoznać komendą pwd) po czym sprawdza czy, program występuje w ścieżce $PATH – do tej zmiennej można łatwo dodawać ścieżki programów, które chcemy bez problemu odtwarzać po wpisaniu w konsoli ich nazwy.$HOMEścieżka do twojego […]

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – ISO/IEC 27001 część 1

Problematyka wdrażania i certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na podstawie ISO/IEC 27001 dotychczas w polskich publikacjach nie jest omawiana szczegółowo. Zaledwie kilka publikacji naukowych odnosi się tytularnie do tego właśnie zagadnienia (jako część rodziny norm 27000). Wdrażanie rozwiązań systemowych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji nosi również cechy zarządzania ryzykiem – ta część jest głównym budulcem całości […]

Sprawdzanie nazwy bazy danych w Sybase – Tutorial

Polecenia mają zastosowanie w bazach danych Sybase – dla innych dialektów języka SQL mogą występować inne odmiany tychże komend. Instrukcje MUSZĄ być oddzielone liniami, a GO – komenda wykonania następuje zawsze po ostatniej linii właściwej komendy. Pobieranie nazw obiektów typu tabela w bazie danych SELECT name FROM sysobjects WHERE type=”U” GO Pobieranie nazwy  w tym […]

Tatoo master

Najczęściej do piękna dochodzimy w wielkim bólu, przez tysiące wyrzeczeń. Tak jest i tym razem. Piękna róża powstaje dzięki ponad 2 godzinom zaciskania zębów. Czy było to tego warte? W tym wypadku tak!

Tylko w Playu – każda oferta identyczna…?

Przeglądając oferty PLAYa z różnych przekrojów wysokości abonamentu i doszedłem do wniosku, że bez względu czy jesteśmy: klientem przychodzącym do Play’a ze starym numerem klientem przychodzącym do Play’a chcącym nowy numer klientem przechodzącym z karty Play’a na abonament itd… Dostajemy praktycznie tę samą ofertę. Co widać zresztą na poniższych zdjęciach. Czy to znaczy, że Play […]

Jak shakować system ? Jak oglądać obrazki na portalach typu pomyslodawcy.pl bez logowania…

Często na Facebooku pojawiają się wpisy znajomych z różnych portali typu: pomyslodawcy.pl profesorki.pl lista będzie powiększana… 🙂     Jednak po wejściu w link naszym oczom ukazuje się:   Komunikat, o tym, że żeby móc oglądać obrazek musimy się zalogować na stronie używając konta Facebooka… mnie się to nie uśmiecha, bo niektóre strony tego typu […]

Flat design wita na Facebooku

Flat design, czyli ikony o płaskich kształtach, bez uwypukleń, gradientów itp. zaczynają królować u Facebooka – który zrobił mały makeover ze swoim logo, które teraz utraciło efekt 3d. Flat design coraz śmielej wkracza w świat nowoczesnego designu, który – co tu ukrywać mocno nakierowany jest na sam content – przytoczyć tu można chociażby przykład całkowitej […]

Fuji X-E1

Minitest Fuji X-E1

  Pyszne fotograficzne danie w iście mistrzowskim podaniu. Bez wątpienia jeden z najlepiej wykonanych aparatów kompaktowych z wymienną optyką (bezlusterkowców) na rynku. Z dołączonym obiektywem o świetle 1.4 (!) daje naprawdę mistrzowskie efekty – świetna głębia ostrości, która w połączeniu z szerokim zakresem tonalnym matrycy i dobrym automatycznym balansem bieli.